Příměstské tábory

V rámci Olympijského parku Pardubice 2016 počítáme se zapojením a koordinací organizátorů příměstských táborů z Pardubic a blízkého okolí. Příměstské tábory najdou zázemí v Tyršových sadech, kde bude kromě aktivní zábavy prostor také pro odpočinek a relaxaci.

Pořadatel

Statutární město Pardubice – Olympijský park Pardubice 2016.

Termín

8.–19. srpna 2016.

Cena tábora

Jednotlivé dny - 500Kč/den.

Pro koho je tábor určen

Pro všechny děti, které sportují a chtějí si vyzkoušet olympijské i neolympijské sporty.

Program

Tábor je zaměřen především sportovně, ale děti si budou moci vyzkoušet různé jiné dovednosti ve vědeckotechnickém koutku = Science point.

Výuka se koná každý den.

V polední pauze bude připraven odpočinkový program.

Program přizpůsobujeme věku dětí v jednotlivých skupinách.

Strava

Svačina - oběd (polévka, hlavní jídlo) - odpolední svačina
pitný režim po celý den
Pokud má dítě speciální dietu, prosím hlaste při předávání dítěte na příměstský tábor.

PŘIHLÁŠKA

Letní příměstský tábor - přihláška ke stažení zde. Děti hlaste s předstihem alespoň jeden den před nástupem na příměstský tábor!

Platební podmínky

Úhrada celé částky „táborného“ musí být provedena bezhotovostním převodem na účet statutárního města Pardubice.

č.ú.: 19-326561/0100, Komerční banka, a.s.,
variabilní symbol: 379841
specifický symbol: datum narození dítěte ve formátu DDMMRRRR (např. 25052005).

Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno dítěte. Částka musí být uhrazena nejpozději do 7 dnů před nástupem na příměstský tábor.

Připsáním platby na účet statutárního města Pardubice je dítě automaticky přihlášeno.

Ve výjimečných případech lze platbu provést v hotovosti v den nástupu na příměstský tábor (cenu za příměstský tábor nelze hradit platební kartou).

Storno podmínky

V případě neúčasti dítěte na příměstském táboře ze zdravotních důvodů nevzniká nárok na vrácení finanční částky za právě probíhající den, v němž byla omluva nahlášena.
Po řádné omluvě a doložení vzniká nárok na vrácení uhrazené částky až za následující den/dny neúčasti, a to za podmínky, že byla omluva nahlášena do 12,00 hodin prvního dne neúčasti. Peníze vracíme
na základě lékařského potvrzení a písemné žádosti rodičů s uvedením čísla bankovního účtu
pro provedení vratky peněz.

Omluvu lze provést:

E-mailem na primestsketabory.opp@gmail.com - na telefon 736 504 824 formou SMS.

Všechny storna musí být vyřešeny nejpozději do 10 dnů po absolvování PT.

Kapacita příměstského tábora je omezena, tak neváhejte a přihlášky zasílejte co nejdříve. Vyplněné přihlášky zasílejte elektronicky na adresu: primestsketabory.opp@gmail.com (jako příloha e-mailu v podobě skenu včetně podpisu zákonného zástupce dítěte).

Organizační pokyny pro účastníky příměstského tábora

NÁSTUP NA TÁBOR

Od 8:00 do 8.30 hodin na Relax louce Olympijského parku Pardubice 2016, ulice U Stadionu.

VYZVEDNUTÍ DĚTÍ

Vždy od 15.30 do 16.00 na Relax louce Olympijského parku Pardubice 2016, ulice U Stadionu Děti, které budou odcházet bez doprovodu, předloží instruktorovi písemné svolení od rodičů /zákonných zástupců.
Případné omluvy pište na adresu: primestsketabory.opp@gmail.com nebo formou sms na: 736 504 824

CO MAJÍ MÍT DĚTI S SEBOU

- sportovní oblečení
- láhev na pití - podepsanou
- oblečení do tělocvičny, tenisky - ručník nebo osušku
- plavky
- pláštěnku
- kartičku pojišťovny (stačí kopie)

(doporučujeme označit věci jménem dítěte)

CO NEMAJÍ MÍT DĚTI S SEBOU

Mobilní telefony, fotoaparáty a cennosti. Pořadatel nepřijímá za jejich ztrátu či poškození zodpovědnost. Prosíme rodiče, aby dětem tyto přístroje s sebou nedávali.
Prosíme rodiče, aby děti chodily na tábor ve sportovním oblečení a sportovní obuvi, které mohou umazat.

PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní řád příměstského tábora ke stažení zde.

Pro další informace kontaktujte:

Jana Klusáčková,
e-mail: primestsketabory.opp@gmail.com,
mobil: 736 504 824